“ไท จิราธิวัฒน์” นำ CRC ชิงตลาดสัตว์เลี้ยง

© Matichon ภาพประกอบข่าว สัมภาษณ์   เทรนด์การเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันไม่ใช่แค่เพียงการเลี้ยงไว้ใช้งานเหมือนในอดีต หากหลายครอบครัวให้ความสำคัญกั...

Source: