จางเจียโข่วเตรียมใช้ 'รถพลังงานไฮโดรเจน' กว่า 600 คัน ช่วงแข่งโอลิมปิก ฤดูหนาว

© สนับสนุนโดย N.C.N. Limited (แฟ้มภาพซินหัว : รถโดยสารระหว่างเมืองพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่สถานีเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในเมืองจางเจียโข่ว ม...

Source: